قبلی

الگوی مدیاتور - قسمت دوم
8/18/2022 3:40:33 AM
news-cebf2315b0.jpg
معماری نرم افزار - الگو های نرم افزار Mediator vs Bridge vs Adapter pattern

Mediator vs Bridge vs Adapter pattern

الگوی mediator در مقابل Adapterدر مقابل bridge , مقایسه سه تا از کاربردی ترین الگو های نرم افزار 

 

الگوی Adapter به عنوان یک واسطه بین دو مؤلفه عمل می کند که نمی توانند مستقیماً با یکدیگر تعامل داشته باشند. هیچ دلیل دیگری برای این کار وجود ندارد. برای مثال، یک کد قدیمی یا یک مؤلفه theard party که باید با پیاده‌سازی‌های جدید شما یکپارچه شود، برای استفاده از چنین الگویی نیاز دارد.

 

هدف از Bridge Pattern ارائه پیاده سازی های مختلف است و هر یک از این پیاده سازی ها را می توان به روش های مختلفی استفاده کرد. این کار با استفاده از اجزای انتزاعی انجام می شود. به عنوان مثال، یک پیامک یا اعلان ایمیل برای یک کاربر ارسال کنید و آنها را به روش های مختلف مانند استفاده از وب سرویس یا ابزارهای شخص ثالث ارسال کنید.

 

هدف از الگوی mediator مدیریت پیچیدگی سیستم با مدیریت نحوه تعامل آنها با یکدیگر است. در غیر این صورت، هر یک از این کلاس‌ها به کلاس‌های دیگر ارجاع خواهند داشت تا در صورت لزوم با هم تعامل داشته باشند. این منجر به کلاس های سیستم نوع تار عنکبوت می شود. بنابراین با استفاده از الگوی میانجی می توان از این امر جلوگیری کرد.

آموزش های مرتبط

نظر ها

---

ثبت نظر